شماره منتخب شما انتخاب شماره


فرصت ثبت نام

ورود اطلاعات

تایید اطلاعات

ارسال مدارک

نحوه ارسال

پرداخت و اتمام

اشخاص حقیقی ایرانی
احراز هویت
کد مـلی :

طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم تطابق شماره با کد ملی وارد شده و ثبت اولین سیم کارت، افراد موظف به مراجعه حضوری برای خرید سیم کارت هستند. آدرس شرکت

احراز هویت
تغـییـر شماره
ارسال مجدد کد

طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم تطابق شماره با کد ملی وارد شده و ثبت اولین سیم کارت، افراد موظف به مراجعه حضوری برای خرید سیم کارت هستند. آدرس شرکت