جهت مشاهده بسته های قابل خرید، شماره سامانتل خود را وارد نمایید.

کد تخفیف / کارت هدیه

قیمت به ریال

خانواده سامان

بسته های تخفیفی

بسته های جزیره

باشگاه مشتریان بانک سامان

بسته های عمومی